Protez birleşmesi

 • mechanical joint For Above Knee Or Knee Disarticulation

  Dyzlaryň ýokarsynda ýa-da dyzlaryň bölünmegi üçin mehaniki bogun

  3K05 Maneke gulply ýeke okly dyz

  • Kabel el bilen gulplanylýar
  • Toplumlaýyn giňeltme kömekçisi
  • Talap boýunça hyzmat ediş bölekleri

  3K01-02 4 Bar mehaniki dyz bogun

  • Duruş wagtynda iň ýokary howpsuzlyk üçin 12 derejä çenli sazlanyp bilinýän duruş çeýeligi
  • Düzülip bilýän çeýe we giňeltme
  • Gurlan podşipnikli ähli oklar
  • Aboveokardaky dyz ýa-da dyz bölünmek üçin niýetlenendir
  • Ajaýyp alýumin garyndy çarçuwasy we baglanyşyk uçar garyndysyndan ýasalýar
  • K1-K2 ulanyjylary üçin amatly
 • Pneumatic knee joint Aluminuim alloy

  Pnewmatik dyz bogunlary Aluminuim garyndysy

  Swing dolandyryşy we yşyk çyrasy bilen bu dyz bogunlary ultra rahat hereket etmäge mümkinçilik berýär. Pnewmatik dizaýn bilen, ortaça işjeňlik we ýokary durnuklylyk zerur bolan ýagdaýlar üçin iň amatlydyr.

  Aýratynlyklary:

  • Özbaşdak sazlanylýan çeýeligi we giňelmegi, has ýokary işjeňlik hassalary üçin amatly
  • Proksimal goşundylarda aýlanma sazlamasy bar
  • Gurlan podşipnikli ähli oklar
  • Aboveokardaky dyz ýa-da dyz bölünmek üçin niýetlenendir
  • Ajaýyp alýumin garyndy çarçuwasy we baglanyşyk uçar garyndysyndan ýasalýar
  • K2-K3 ulanyjylary üçin amatly
 • Hydraulic knee joint design of double hydraumatic

  Gidrawlik diziň goşa gidrawmatiki dizaýny

  Hytaýda ýasaldy
  Dyz bogunlary Hytaýda öndürilen ilkinji goşa gidrawmatiki dyz. Gözleg we ösüş. Material uçar alýuminidir, umumy agramy 850g. Bu gaty çep. Iki gezek gidrawmatiki aýratyn dizaýn sebäpli, ýöremegiň tizligine sazlanyp bilýär. Jübüt gidrawmatiki dyz bogunlary eňňitlere, basgançaklara, welosiped sürmek we ş.m. uýgunlaşyp biler…