Önümler

 • Prosthetic Adapter (Artifical limbs parts)

  Protez adapteri (Artifiki agzalaryň bölekleri)

  Üpjünçilik ukyby aýda : 1000 bölek / bölek

  Gaplamak we eltip bermek
  Gaplamak maglumatlary
  1. plastik halta gaplamak
  2. karton gaplamak
  3.palletizasiýa

  5d6905ff

   

 • Knee Hinge Orthopaedics Component (KAFO Application)

  Dyz çeňňek ortopediýa komponenti (KAFO amaly)

  Üpjünçilik ukyby

  Aýda 500 bölek / bölek
  Gaplamak we eltip bermek
  Gaplamak maglumatlary
  1. plastik halta gaplamak
  2. karton gaplamak
  3.palletizasiýa
  Port: Týanjinin, Pekin

  Gaplamak we eltip bermek

  rtjpg

   

 • Prosthetic cosmetic /tools / materials

  Protez kosmetika / gurallar / materiallar

  6C01 AK kosmetiki köpük örtügi (öňki görnüşi)
  Diziň çydamly köpük örtüginiň ýokarsynda şekillendirilen bu 30 dyz çeýeligini üpjün edýär.
  Çydamly köpük
  Öňünden düzülen
  Deriniň reňki
  Dürli aýlawly çep we sag tarap üçin elýeterli
  Wakuum paketi bar

  6C08 PE EVA kosmetiki köpük (suw geçirmeýän)
  Çydamly köpük
  Görnüşsiz
  Deriniň reňki
  Ölçegi: 160x160x480 mm / 130x130x480mm
  Wakuum paketi bar

  PS PVA ýeň
  Akril we poliester laminat rezinler üçin konus görnüşi
  Suwda ereýär
  Galyňlygy 0.08mm
  Her paket üçin 10 sany
  Dürli ölçeglerde bar

 • mechanical joint For Above Knee Or Knee Disarticulation

  Dyzlaryň ýokarsynda ýa-da dyzlaryň bölünmegi üçin mehaniki bogun

  3K05 Maneke gulply ýeke okly dyz

  • Kabel el bilen gulplanylýar
  • Toplumlaýyn giňeltme kömekçisi
  • Talap boýunça hyzmat ediş bölekleri

  3K01-02 4 Bar mehaniki dyz bogun

  • Duruş wagtynda iň ýokary howpsuzlyk üçin 12 derejä çenli sazlanyp bilinýän duruş çeýeligi
  • Düzülip bilýän çeýe we giňeltme
  • Gurlan podşipnikli ähli oklar
  • Aboveokardaky dyz ýa-da dyz bölünmek üçin niýetlenendir
  • Ajaýyp alýumin garyndy çarçuwasy we baglanyşyk uçar garyndysyndan ýasalýar
  • K1-K2 ulanyjylary üçin amatly
 • Pneumatic knee joint Aluminuim alloy

  Pnewmatik dyz bogunlary Aluminuim garyndysy

  Swing dolandyryşy we yşyk çyrasy bilen bu dyz bogunlary ultra rahat hereket etmäge mümkinçilik berýär. Pnewmatik dizaýn bilen, ortaça işjeňlik we ýokary durnuklylyk zerur bolan ýagdaýlar üçin iň amatlydyr.

  Aýratynlyklary:

  • Özbaşdak sazlanylýan çeýeligi we giňelmegi, has ýokary işjeňlik hassalary üçin amatly
  • Proksimal goşundylarda aýlanma sazlamasy bar
  • Gurlan podşipnikli ähli oklar
  • Aboveokardaky dyz ýa-da dyz bölünmek üçin niýetlenendir
  • Ajaýyp alýumin garyndy çarçuwasy we baglanyşyk uçar garyndysyndan ýasalýar
  • K2-K3 ulanyjylary üçin amatly
 • Hydraulic knee joint design of double hydraumatic

  Gidrawlik diziň goşa gidrawmatiki dizaýny

  Hytaýda ýasaldy
  Dyz bogunlary Hytaýda öndürilen ilkinji goşa gidrawmatiki dyz. Gözleg we ösüş. Material uçar alýuminidir, umumy agramy 850g. Bu gaty çep. Iki gezek gidrawmatiki aýratyn dizaýn sebäpli, ýöremegiň tizligine sazlanyp bilýär. Jübüt gidrawmatiki dyz bogunlary eňňitlere, basgançaklara, welosiped sürmek we ş.m. uýgunlaşyp biler…

 • Adult Polyurethane Foot-Lower Limbs Parts

  Uly ýaşly poliuretan aýak-aşaky bölekler

  1F01: Sak aýagy
  1F02: leeke okuň dinamiki aýagy
  1F03: Iki gezek okly dinamiki aýak
  1F04: Uglerod süýümli aýak gabygy
  1F06: Saklaýjy energiýa saklaýjy aýagy

 • Adult Carbon Fiber Foot-Lower Limbs Parts

  Uly ýaşly uglerod süýümi aýak-aşaky bölekler

  1.  Doly uzynlyk barmak aýagy
  2.  Aýak barmagyny bölmek
  3.  Ahyrky element derňewi
  4.  Mehaniki synag
  5.  Tebigy ýöreýiş
  6.  Fatadawlygy azaltmak
  7.  Duruş döwründe topugyň synanyşygy
  8.  Aşaky arkada az basyş
 • Prosthetics For Kids Artifical limbs part

  Çagalar üçin protezler Artifiki agzalar bölegi

  Üstünlik :
  1-Biziň kompaniýamyz 10 ýyldan gowrak wagt bäri dürli görnüşli protez we ortotika önümlerini üpjün ediji bolup durýar. Özümiziň guýma zawodymyz, CNC Machine zawody, Assemble ussahanasy we Tehnologiýa gözleg we ösüş merkezi bar, şonuň üçin çykdajylaryň bahasyna gaty gowy gözegçilik edip bileris! Şonuň üçin size iň gowy hilli, iň gowy baha we satuwdan soň iň gowy hyzmat berip bileris
  2-Önümlerimiziň hili kepillendirilýär. Bularyň hemmesi CE, ISO we Hytaý önümlerini eksport etmek üçin şahadatnamasy bilen.
  3- Bahasy beýleki bäsdeşlerden ortaça 10% ~ 20% arzan.
  4- Uly inwentar, sargydyňyzy derrew ibermäge mümkinçilik berýär
  5- Işgärlerimiziň hemmesi başarnykly we hünärmen. Size gyssagly sypaýyçylyk hyzmatyny hödürläp bilerler.
  6- Bütin dünýäde iberýäris.

  5d6905ff

 • High Quality Of Upper limbs prosthesis

  Upperokarky agzalaryň proteziniň ýokary hili

  1-Biziň kompaniýamyz 10 ýyldan gowrak wagt bäri dürli görnüşli protez we ortotika önümlerini üpjün ediji bolup durýar. Özümiziň guýma zawodymyz, CNC Machine zawody, Assemble ussahanasy we Tehnologiýa gözleg we ösüş merkezi bar, şonuň üçin çykdajylaryň bahasyna gaty gowy gözegçilik edip bileris! Şonuň üçin size iň gowy hilli, iň gowy baha we satuwdan soň iň gowy hyzmat berip bileris
  2-Önümlerimiziň hili kepillendirilýär. Bularyň hemmesi CE, ISO we Hytaý önümlerini eksport etmek üçin şahadatnamasy bilen.
  3- Bahasy beýleki bäsdeşlerden ortaça 10% ~ 20% arzan.
  4- Uly inwentar, sargydyňyzy derrew ibermäge mümkinçilik berýär
  5- Işgärlerimiziň hemmesi başarnykly we hünärmen. Size gyssagly sypaýyçylyk hyzmatyny hödürläp bilerler.
  6- Bütin dünýäde iberýäris.

  guimojpg