Habarlar

 • Chula Vista-dan 10 ýaşly amputant täze protez ylgaýan aýagyny almagy gutlaýar

  Fiziki taýdan kynçylyk çekýän onlarça türgen maşk etmek üçin täze mümkinçiliklere eýe boldy. “Challenge” sport gaznasy şenbe güni irden Mission aýlagynda işleýän klinikany kabul etdi. Aghli ýaşdaky türgenler bar. Köpüsi el-aýaklaryny kesen ýa-da fiziki disabi bilen doglan çagalar ...
  Koprak oka
 • Çingdaoda kiçijik dogan, bütin internetde wideo ot ýakýan protez aýaklaryny geýýär! Bu söweş ruhy!

  Recentlyaňy-ýakynda, Çingdaoda bir kiçijik dogan internetde wideo ot ýakýan protez aýaklaryny geýdi! Bu söweş ruhy! 18-nji maýda Çingdao sport mekdebinde protez aýagy bolan adam beýlekiler bilen ylgaýar Li MAO da 1988-nji ýylda doglan Li Maoda aslynda halaýan adamdy ...
  Koprak oka
 • Protezdäki söýgi

  Haýwanlar guýruklaryny ýitirenden soň täzeden döräp bilerler we gyrgyçlar aýaklaryny ýitirenden soň täzeden döräp bilerler, ýöne "ýönekeý" ýaly görünýän bu haýwanlar bilen deňeşdirilende, adamlar ewolýusiýa döwründe täzeden döremek ukybyny ýitirdi. Aýaklary täzeden dikeltmek ukyby i ...
  Koprak oka
 • Aýak proteziniň ortozyny guranyňyzda nämä üns bermeli?

  Emeli agzalaryň döremegi amputlar üçin bagtly zat, durmuşyň köp meselelerini çözmäge kömek edýär. Zhongkang protezleri we ortopediki enjamlar, emeli elleri guranyňyzdan soň maýyplar oturgyjynda oturmagyň zerur däldigini we dogry rehabi geçenden soň özleri ýöräp biljekdigini ...
  Koprak oka