Biz hakda

8c0fda2d77b1580ed271b12f10a83a0

Hebei Baisite protez ortotiki tehnologiýasygy Co., Ltd. protez we ortotiki böleklerde hünärmen öndüriji .Esasy önümlerimiz: protez adapteri, protez dyz bogun, kalça bogun, protez aýak, myo eltrik eli, kosmentiki eli, protez gurallary / materiallary, ortotika

Ösen we hünärli önümçilik enjamlarymyz, ajaýyp gözleg we ösüş inersenerlerimiz, ýokary hilli dolandyryş barment we tejribeli önümçilik topary.

Özümiziň guýma zawodymyz, CNC Machine zawody, Assemble ussahanasy we Tehnologiýa gözleg we ösüş merkezi bar. Önümleriň hemmesini dizaýn we özümiz ýasaýarys, çykdajy bahasyna gaty gowy gözegçilik edip bileris! Şonuň üçin size iň gowy hilli, iň gowy baha we satuwdan soň iň gowy hyzmat berip bileris. Biziň ýörelgämiz: Iň gowusy!

Hil gözegçiligi üçin CE şahadatnamasyny we dolandyryş üçin ISO 13485 şahadatnamasyny we bazarda satmak üçin mugt satuw şahadatnamasyny aldyk. we Hytaýyň Azyk we derman serişdeleri müdirligini bellige almagy gutardy.

 

Indi önümlerimiz Ameriakan, Germaniýa, Meksika, Müsür, Taýland, Keniýa, Hindistan, Mýanma, Eýran, Yrak, Siriýa we ş.m. ýaly 50-den gowrak ýurda satyldy.

Zawodymyzda 10 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi bar. Müşderilerimiziň tapawudyny kanagatlandyrmak üçin täze önümleri öndürmekde hiç hili durgunsyz innowasiýa etmek boýunça tagallalarymyzy dowam etdirýäris, maksadymyz has çylşyrymly tehnologiýa, has adamkärçilikli dizaýn we müşderiniň ynamyny gazanmak üçin has ünsli hyzmat etmekdir we makullamak, dünýä goşant goşmak, dostlaryňyzyň hemmesini görmäge hoş geldiňiz we ajaýyp gelejek üçin biziň bilen uzak möhletli iş gatnaşyklaryny ýola goýuň.

Täze pikirlere, tekliplere we aýratyn haýyşlara elmydama açykdyrys. Kliniki lukmanlar, hirurglar we amputlar bilen işlemek mümkinçiligini makullaýarys. Bilelikde işlemek isleseňiz ýa-da size kömek gerek bolsa, bize ýüz tutmakdan çekinmäň

Kompaniýamyz hemişe hil boýunça ýaşamagy talap edýär we dolandyryşda we tehnologiýada yzygiderli täzelikler döredýär we ygtybarly ylmy dolandyryş we hil barlagy ulgamyny döretdik. Geljegimiziň geljegine berk ynanýarys.

Şahadatnama

certificate (1)
certificate (4)
certificate (2)
certificate (3)

Zawod

factory (2)
factory (1)
factory (4)
factory (3)
factory (5)
factory (6)